cauvinisme

1. sikap setia pada negara yang keterlaluan:
mereka bertanggungjawab atas kebangkitan berbagai-bagai bentuk ~ dan sosialisme;

2. rasa cinta yang keterlaluan kepada sesuatu (kumpulan, tujuan, tempat, dan lain-lain).

Caw. [kependekan] Cawangan.

berkongsi