cari

1. [bahasa percakapan] berusaha untuk mendapat (menjumpai dan lain-lain) sesuatu:
di serata tempat saya ~ tapi tidak bertemu;

2. [Minangkabau] harta milik (pencarian);
~ bagi harta pencarian yang dibahagi dua antara suami isteri (sewaktu bercerai);

bercari [Minangkabau] dicari (berkenaan (dengan) persetujuan);
kata dahulu bertepati, kata kemudian kata ~ (peribahasa) janji mesti ditepati, hanya boleh diubah apabila sudah dirundingkan;

bercari-cari dicari-cari, diada-adakan, dibuat-buat:
perkara yang ~;

bercari-carian saling berusaha mencari;

mencari
1. berusaha untuk mendapat (memperoleh) sesuatu, melihat ke sana sini dan berusaha supaya menjumpai atau mendapat kembali sesuatu yang hilang atau tidak diketahui mana perginya;

2. mengada-adakan sesuatu, sengaja menimbulkan (mengadakan):
dia memang suka ~ gaduh di tempat orang ramai;
~ akal (fikiran, jalan)
berusaha mendapat cara untuk mencapai tujuan;
~ bala = ~ susah membuat sesuatu yang akhirnya menyusahkan;
~ daya upaya = ~ ikhtiar berusaha sungguh-sungguh;
~ enaknya (senangnya) sahaja tidak memikirkan susahnya (hanya memikirkan enaknya sahaja);
~ fasal = ~ gaduh = ~ lantaran = ~ perkara = ~ salah = ~ sebab = ~ selisih = ~ seteru berbuat sesuatu untuk menimbulkan pergaduhan (permusuhan, pertengkaran, dan lain-lain);
~ helah (alasan) memikirkan sesuatu untuk dijadikan sebab atau alasan (melakukan atau tidak melakukan sesuatu);
~ hitungan menyelesaikan soalan hitungan (kira-kira);
~ kesalahan = ~ salah berusaha untuk mengetahui kesalahan orang;
~ ketam (burung, udang, dan lain-lain) menangkap ketam (burung, udang, dan lain-lain);
~ laba (untung, wang) berusaha (bekerja) untuk mendapat laba (untung), berusaha (bekerja) untuk memperoleh rezeki;
~ muka melakukan sesuatu dengan tujuan mendapat pujian (daripada majikan dan lain-lain);
~ nama berbuat sesuatu (berusaha) untuk mendapat nama (sanjungan, kemasyhuran) daripada orang;
~ punca berusaha untuk mengetahui sebab-sebab (kejadian, perselisihan, dan lain-lain);
~ tahu hendak tahu akan hal sesuatu;
enau ~ sigai (peribahasa) perempuan mencari laki-laki;

mencari-cari
1. mencari dengan bersungguh-sungguh, terus mencari:
dia pergi ke mejanya, ~ sesuatu;

2. sengaja mengadakan (helah, sebab, dan lain-lain), mengada-adakan (hal, alasan, dan lain-lain);

mencarikan mencari sesuatu untuk:
Batin Itam itulah yang amat mengambil berat ~ emak ubat kelat, serta mengubatinya;

tercari-cari (sedang) mencari dengan sungguh-sungguh, (sedang) giat mencari;

carian sesuatu yang dicari;
~ bujang harta yang diperoleh sebelum berkahwin;

pencarian
1. perihal mencari:
tahun 1950 hingga kini adalah sejarah ~ penyesuaian;

2. = mata ~ pekerjaan yang dibuat sehari-hari untuk penghidupan:
~ orang di sana menoreh getah;

3. pendapatan, hasil pekerjaan:
~nya yang sedikit menghalang ia menghantar anaknya ke universiti;

pencari
1. orang yang mencari sesuatu yang abstrak (kebenaran, haluan, dan lain-lain):
~ kebenaran ini diumpamakan seperti orang buta;

2. orang yang mendapatkan nafkah (rezeki dan lain-lain) untuk menyara keluarga:
lelaki dikatakan bekerja sebagai ~ nafkah.

berkongsi