carang II

mencarang menjadi panas (berkenaan (dengan) cahaya matahari).

berkongsi