capar

sejenis pasu (dibuat daripada kayu);

= capah II.

berkongsi