capai III

payah, lelah;

kecapaian keletihan;

= capek.

berkongsi