cap I

1. alat untuk menurunkan bekas atau kesan tanda (tandatangan, nama, dan lain-lain) dengan menekankannya di atas kertas (surat dan lain-lain), tera:
~ ini dibuat daripada getah;

2. cetak, cetakan;
huruf ~ huruf cetak (bukan huruf tulisan);
kain ~ kain yang dicetak (tidak dibatik);
tukang ~ tukang mencetak buku;

3. bekas atau kesan (tanda, gambar, tandatangan, dan lain-lain) yang dibuat dengan cap:
tiap-tiap surat perjanjian itu mesti ada ~ pegawai daerah, barulah boleh diterima;

4. tanda yang berupa gambar dan lain-lain (untuk barang dagangan dan lain-lain):
Datuk Ujang menghulurkan sebatang cerut ~ ayam;

5. [kiasan] ciri, sifat (keadaan, watak, dan lain-lain);
dengan demikian kelihatan ~nya keadaannya yang sebenarnya;
~ batu cetakan yang dibuat dengan batu, litograf;
~ dagang(an) tanda (gambar, nama, dan lain-lain) yang digunakan dalam perdagangan (pada barang-barang dan lain-lain);
~ jari bekas tekanan jari (untuk ganti tandatangan atau untuk mengenali orang yang memiliki jari itu);
~ kempa [sastera lama] tera (cap) diraja kerajaan Melayu;
~ mohor
a) cap kerajaan (tera kerajaan):
Sultan Johor telah mengurniakan ~ mohor kepada Raja Melewar;
b) cap pada mata wang;

mengecap
1. membubuh atau menaruh cap, menjadikan bercap;

2. mencetak (buku, surat khabar, kain, dan lain-lain):
surat khabar Utusan Melayu telah ~ berita itu dengan huruf-huruf kasar di muka hadapannya;

3. memberi bertanda:
bilangan gigi gear itu ada dicap pada gear tersebut;

4. [kiasan] menganggap sebagai, menuduh atau menamai:
Amerika sendiri mungkin dicap ingin menguasai Vietnam Selatan;
kita boleh ~ dia sebagai sasterawan nakal;

cap-mengecap segala usaha cetakan, cetak-mencetak;

mengecapkan menerakan, mencetakkan;

pengecapan
1. [arkaik] perihal (perbuatan, kerja, dan lain-lain) mengecap(kan);

2. percetakan;

3. perusahaan cap-mengecap, pencetakan.

berkongsi