canting I

1. alat daripada tembaga yang digunakan sebagai bekas lilin cair untuk melukis corak pada kain;
~ cap alat untuk mencetak kain;

2. pencedok kecil (untuk mencedok minyak dan lain-lain);

3. pencedok air (dibuat daripada buluh dan lain-lain).

berkongsi