cangkul

alat untuk memecahkan (menggemburkan dan lain-lain) tanah, pacul:
~ burung [Pahang] linggis (alabangka);
menjual tangkai ~ sekah (peribahasa) menceritakan (membualkan) hal yang tidak ada kebenarannya;

mencangkul
1. memecahkan (menggemburkan dan lain-lain) tanah dengan cangkul, memacul;

2. [kiasan] membolot (mengambil) sesuatu (wang, harta, dan lain-lain):
agen-agen gelaplah yang ~ wang;
~ angin
mengomong-omong kosong.

berkongsi