cangkat

1. bukit kecil, anak bukit;
~ sama didaki lurah sama dituruni (peribahasa) sama-sama merasai kesusahan atau kesenangan;

2. (berkenaan (dengan) air) tidak dalam, cetek, tohor.

berkongsi