cancut

[Jawa];

bercancut menyingsingkan lengan baju atau kain (bersiap untuk melawan, bekerja, dan sebagainya);

mencancuntukan menyingsingkan lengan baju atau kain.

berkongsi