calang II

1. tidak banyak daun (pada pokok), gondol;

2. [kiasan] tidak dihiasi.

berkongsi