calak II

mencalak cemerlang, bercahaya, bersinar:
matahari ~.

berkongsi