cal

[bahasa percakapan] selendang, mafela, sal, syal, cala.

berkongsi