cakera

1. = cakeram [sastera lama] roda;

2. = cakeram senjata yang bulat pipih dan tajam tepinya:
selapis panah dan selapis dadap dan selapis ~;

3. besi yang pipih bulat yang dilemparkan dalam pertandingan sukan;

4. (Komputer) sejenis peranti daripada kepingan bersalut magnet yang digunakan untuk menyimpan data dan atur cara komputer;
~ keras (Komputer) sejenis cakera yang dapat menyimpan banyak data;
~ liut (Komputer) sejenis cakera magnetik yang ringan dan fleksibel untuk menyimpan data, biasanya terdapat dalam saiz (garis pusat) 8 inci, 5.25 inci, dan 3.5 inci, disket;
~ optik (Komputer) sejenis cakera yang menggunakan teknologi laser untuk merakamkan data pada cakera;
~ padat (Komputer) sejenis cakera magnetik yang mempunyai ketumpatan perakaman yang tinggi, dengan storan yang lebih besar.

berkongsi