caci

cela, cerca, nista;
~ maki kata yang keji dan kotor;

bercaci-cacian saling mencaci, saling mencela, saling mencerca, saling menghina;

mencaci
1. mengatakan keburukan orang, mencela, menghina:
dia tidak mahu belajar lagi kerana gurunya selalu ~ dia di depan murid-murid lain;

2. = ~ maki memaki-maki dengan kata-kata yang keji dan kotor;

caci-mencaci (perbuatan) saling mencaci (antara satu sama lain):
untuk menenangkan keadaan, elakkan sebarang perbuatan ~ dan cabar-mencabar;

tercaci dicaci, terkeji:
sifat-sifat yang ~;

cacian celaan, cercaan, nistaan;

pencaci orang yang mencaci.

berkongsi