cacah IV

[Jawa]

1. bilangan, jumlah;
~ jiwa banyaknya penduduk (di sesuatu daerah);

2. catatan tentang bilangan penduduk, banci;

bercacah mempunyai bilangan penduduk;
~ jiwa seribu orang banyaknya penduduk ialah seribu orang.

berkongsi