busa II

[Minangkabau] hembusan, sembur:
pertimbangannya sendiri pun dikalahkan oleh hembus ~ orang lain;

membusa menghembus-hembus, meniup, menyembur:
~ api;
nafasnya ~
terengah-engah;

membusakan menghembuskan, meniupkan, menyemburkan;

pembusa
1.orang yang meniup, peniup;

2. alat untuk meniup, peniup.

berkongsi