bundar II

berus (untuk membersihkan pakaian dan lain-lain).

berkongsi