bumerang

sekeping kayu leper dan bengkok yang digunakan oleh penduduk asli Australia sebagai senjata perburuan.

berkongsi