buldan

[Arab] [arkaik] (jamak bagi bilad) bandar-bandar, negeri-negeri;

= umulbuldan.

berkongsi