bukur II

[Jawa] butir (gula, garam, dan lain-lain).

berkongsi