bujang II

pebujangan, pembujangan, perbujangan ;

balai perbujangan sejenis balai di istana;
jong ~ sejenis jong kerajaan;
pedang perbujangan sejenis pedang kerajaan Perak.

berkongsi