bubul III

[Indonesia] ;

membubul naik ke atas (membumbung), keluar (timbul) banyak-banyak bersama-sama.

berkongsi