boyong

[Jawa];

berboyong berpindah tempat (bersama-sama):
pada masa kesukaran penduduk tempat itu ~ ke daerah lain;

pemboyongan pemindahan (penduduk) ke tempat lain.

berkongsi