botani

cabang biologi yang berkaitan dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan.

berkongsi