bopong

[Jakarta];

membopong menatang dengan kedua-dua belah tangan.

berkongsi