bongkar-bangkir

kacau-bilau, cerai-berai;

membongkar-bangkirkan mencerai-beraikan, mengacau-bilaukan.

berkongsi