bong V

[Terengganu] alat untuk mengupas kelapa:
ia tidak berapa pandai mengupas kelapa dengan ~.

berkongsi