bolong II

[Jawa] berlubang (tembus) seperti paip dan lain-lain;
~ melompong [bahasa percakapan] kosong sama sekali;
siang hari ~ [bahasa percakapan] siang hari benar;
sundal ~ langsuir, puntianak;
tengah hari ~ [bahasa percakapan] tengah hari benar;
wang ~ ark duit syiling yang berharga lima sen (yang berlubang di tengah);

berbolong-bolong berlubang-lubang (tembus).

berkongsi