bole

[Kelantan], [Terengganu] hampir buta;
malam ~ malam buta.

berkongsi