bokong

1. = balik ~ terbalik (yang di muka ke belakang dan lain-lain), salah mengerjakan (terbalik daripada aturan yang sebenarnya);
baju ~ baju yang butangnya di belakang;
kerja balik ~ kerja yang dimulakan pada bahagian yang terbalik;

2. punggung;

3. [Jakarta] belakang;

membokong [Jakarta]

1. membaca terbalik (dari belakang ke muka);

2. melakukan sesuatu secara sulit, menyerang dari belakang;

pembokongan penyerangan dari belakang (dengan diam-diam).

berkongsi