blokir

[Indonesia] ;

memblokir
1. mengepung sesuatu daerah (pelabuhan dan lain-lain);

2. menahan supaya tidak dapat keluar masuk dan lain-lain (wang dalam bank dan lain-lain);

pemblokiran perihal (tindakan dan sebagainya) memblokir.

berkongsi