blok I

gabungan (negara, parti, dan lain-lain) yang sama kepentingannya dan yang bertindak ke atas isu tertentu:
kedua-dua negara yang berselisih itu bersabit dengan ~-~ dunia;
perselisihan antara ~ Barat dan ~ komunis.

berkongsi