biut I

[arkaik] tidak mahu sembuh-sembuh (penyakit).

berkongsi