biul

[bahasa percakapan] tidak begitu waras fikiran, kemamar, sewel:
dia menjadi ~ setelah lamarannya meminang Zaleha ditolak.

berkongsi