biru-biru

lipat-lipatan (pada tepi kain, tirai, dan lain-lain);

membiru-biru [sastera lama] [arkaik] dilipat-lipat:
kain, baju, destar dibiru-biru.

berkongsi