birokratik

berdasarkan (bersifat) birokrasi, secara birokrasi:
amalan pengurusan yang dahulunya berbentuk autokratik dan ~.

berkongsi