biring II

merah kekuning-kuningan (berkenaan (dengan) bulu ayam);
ayam ~ ayam (jantan) yang berbulu biring;
~ sangka naning warna serupa tabuhan (ayam);
~ sikunani [Minangkabau] sejenis ayam yang tidak dapat dialahkan.

berkongsi