biotelemetri

cara mengesan pergerakan sesuatu haiwan dengan memasang alat pengesan pada haiwan berkenaan.

berkongsi