biopendar

(Biologi) penghasilan cahaya oleh organisma tertentu (seperti kelemayar, kunang-kunang, dan lain-lain).

berkongsi