binjat

[Minangkabau] [arkaik];

membinjat mengangkat.

berkongsi