bindu

alat untuk melarik kayu (gading dan lain-lain) yang dipusing;

membindu melarik dengan bindu.

berkongsi