bincang III

~ ayam sejenis simpul (tali dan lain-lain).

berkongsi