bilateral

melibatkan dua pihak:
sebenarnya masyarakat ini pada asasnya bersifat ~ (menitikberatkan lelaki dan perempuan);
lawatan itu bertujuan untuk menyelesaikan beberapa masalah ~.

berkongsi