bilah

1. kepingan buluh (kayu, rotan, dan lain-lain) yang dibelah panjang dan tipis:
layang-layang itu mempunyai alat pendengung yang dibuat daripada ~ kayu dan daun mengkuang;

2. benda yang menyerupai bilah buluh dan lain-lain (pisau, keris, dan lain-lain):
~ pisau itu terjatuh di atas tanah;

3. penjodoh bilangan bagi pisau (keris, pedang, dan lain-lain):
di atas baju itu terletak se~ parang yang sudah dijampi;
umpama ~ atau lidi yang terselat pada dinding, dapat juga diambil akan cungkil gigi atau cungkil telinga
(peribahasa) orang yang bodoh atau daif sekalipun ada gunanya.

berkongsi