bienial

(Biologi) tumbuhan (seperti lobak merah, rumput jarum, dan lain-lain) yang melengkapkan kitar hidupnya dalam masa dua tahun.

berkongsi