bida II

tawaran sejumlah bayaran (harga) tertentu oleh bakal pembeli dan sebagainya bagi sesuatu yang dijual, seperti dalam jualan lelong:
harga yang dibayarnya melebihi dua ~ daripada harga pasaran sebelumnya;

membida menawarkan harga tertentu untuk sesuatu (kontrak, kerja dan sebagainya):
dia sudah ~ kontrak bernilai RM 700 juta;

pembidaan perbuatan membida:
~ itu akan bermula sebentar lagi;

pembida orang (syarikat, firma dan sebagainya) yang membida.

berkongsi