biaya

1. belanja, ongkos (untuk sesuatu):
selain gaji itu, mereka juga mendapat ~ jamu-menjamu dan faedah-faedah lain;

2. bantuan kewangan daripada kerajaan untuk menutup sebahagian daripada perbelanjaan sesuatu pertubuhan dan lain-lain;

membiayai membelanjai, mengongkosi:
diperlukan modal dalam negeri untuk ~ perusahaan;

membiayakan membelanjakan, mengongkoskan:
maka apabila tiadalah dibiayakan mereka itu segala nikmat itu, maka dipindahkan Allah Taala segala nikmat itu daripada mereka itu;

biayaan (yang) dibiayai oleh:
institusi ~ persatuan agama Islam semakin berkembang;

pembiayaan perihal (perbuatan) membiayakan atau membiayai:
~ gerakan keamanan akan merumitkan kewangan negara;

pembiaya orang atau pihak yang membiayai:
di belakang kumpulan samseng ini pastilah orang-orang yang bertindak sebagai pelindung, penaung, dan ~nya.

berkongsi