biawak

sejenis binatang yang menyerupai buaya (tetapi lebih kecil);
jenis-jenisnya:
~ air = ~ riang-riang sejenis biawak yang besar, geriang, keriang, Varanus salvator;
~ bunga = ~ puru, Varanus nebulosus;
~ kudung
sejenis biawak pohon, jiawang, jawang, Varanus dumerili;
~ serunai
sejenis biawak yang bahagian kepalanya panjang menjulur, Varanus rudicollis;
~ kudung masuk kampung
(peribahasa) tersesat ke kampung musuh atau pencuri yang dikenali oleh orang ramai;
bila pula ~ duduk (peribahasa) hal sesuatu yang mustahil;
mendukung ~ hidup (peribahasa) melakukan sesuatu yang menyusahkan diri sendiri;

membiawak berjalan dan lain-lain seperti biawak, menggelincir:
maka diseru oleh Naina Ishak, katanya, Hai Hang Hamzah, mengapa maka tuan hamba lari ~?

berkongsi