biak I

menjadi banyak (binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya), peridi:
mereka mempunyai ternak yang ~;
(ber)kembang ~
menjadi banyak (binatang, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya);
memamah ~ memamah makanan untuk kedua kalinya (lembu dan sebagainya);

membiak, berbiak = ~ kembang menjadi semakin banyak (binatang, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya), berkembang biak:
ayam jenis itu ~ dengan cepat;

membiakkan membuat supaya menjadi biak:
dia bermaksud hendak ~ ayam itu dalam reban ini;
air yang bertakung akan ~ nyamuk;

biakan benda (ternak dan lain-lain) yang dibiakkan;

pembiakan perihal atau perbuatan membiak(kan):
pada masa ini dia bertugas dalam rancangan ~ benih padi terpilih di Kedah;

pembiak benda (ternak dan lain-lain) yang membiakkan, hasil daripada membiakkan ternak dan lain-lain.

berkongsi